Følg Höegh Eiendom

Ski Næringspark AS / Höegh Eiendom AS har inngått en avtale med Asker Entreprenør AS om bygging av nytt miljøvennlig bygg, som skal fungere som hovedkontor, produksjon og lager for Equipnor.

Pressemelding   •   mai 04, 2018 11:06 CEST

Equipnor´s nye hovedkontor blir et BREEAM Very Good bygg - skreddersydd for deres kontor og produksjonsbehov.

Avtalen har en verdi på 65 millioner kroner.

Ski Næringspark har skrevet en leieavtale med NFM Group / Equipnor, et selskap som ble stiftet i Ski i 1996 og som nå er representert med 11 avdelingskontorer rundt om i Europa med over 500 ansatte.

Totalt investerer Ski Næringspark AS / Höegh Eiendom AS 75,4 millioner kroner i prosjektet.

Equipnor´s nye hovedkontor blir et BREEAM Very Good bygg - skreddersydd for deres kontor og produksjonsbehov. Bygget blir på totalt 3 463 kvm, over to etasjer.

- Asker Entreprenør AS har vist en helhetlig forståelse for det bygget vi ønsker å tilby vår leietaker. De har bred erfaring med kontor og forretning av denne type. Derfor mener vi at Equipnor er i de beste hender, og at vi har funnet en god samarbeidspartner, sier prosjektleder Stig Nilsson i Höegh Eiendom.

Arbeidene vil starte omgående så snart tillatelse foreligger fra Ski Kommune, og skal etter planen ferdigstilles sommer 2019.

Asker Entreprenør AS har sitt utspring i Asker, med tilhørende regionskontor i Moss som skal står for denne utbyggingen. Selskapet har hele Østlandsregionen som sitt nedslagsfelt.

- Vi er veldig takknemlige for å bli tildelt denne avtalen med Ski Næringspark AS / Höegh Eiendom AS, og gleder oss til å få være med å etablere det nye kontor- og produksjonsbygget for Equipnor.

Asker Entreprenør AS har sitt avdelingskontor i Moss og er på vei til å bli godt etablert i området. Equipnor sine kontorer blir et flott utstillingsvindu der vi får muligheten til å vise bredden i vår kompetanse, sier Bjørn Sikkeland i Asker Entreprenør AS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Karl Erik Navestad dir. forretningsområde Ski +47 920 65 403, ken@hoegheiendom.no

Stig Atle Nilsson prosjektleder, +47 99 46 12 33, san@hoegheiendom.no

Levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter en solid eiendomsportefølje i Oslo, Ski og Moss. Porteføljen er på totalt 320 000 kvm med en årlig leieverdi på 540 MNOK. Vi har fire store stedsutviklingsprosjekter. Prosjektene utgjør totalt 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 48 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

www.hoegheiendom.no