Følg Höegh Eiendom

​Skatteetaten til Verket i Moss

Pressemelding   •   jan 09, 2017 13:04 CET

Höegh Eiendom har inngått en 10-års leieavtale med Skatteetaten om leie og oppføring av nytt kontorbygg på Verket i Moss.

Kontorbygget er på totalt 10 100 kvm over åtte etasjer med tilhørende parkeringskjeller. Skatteetaten skal inn i byggets fire første etasjer med rundt 200 ansatte. Leieavtalen omfatter ca. 4000 kvm med opsjon på ytterligere 300 kvm. Innflytting vil skje i september 2018.

-Skatteetaten er en stor etat og viktig arbeidsgiver i Mosseregionen. Vi har lenge jobbet med å løfte næringsetableringen i Moss sentrum, og er selvsagt meget glade og stolte over å få på plass en så betydelig aktør, sier Jan Erik Kristiansen, direktør for forretningsområde Moss i Höegh Eiendom.

Kontorbygget oppføres som et flerbrukerbygg, og vil i tillegg til å huse Skatteetaten, passe godt til mellomstore bedrifter. - Vi bygger 6000 kvm med ledige kontorlokaler ved oppføring av bygget. Dette er en satsning som viser at vi mener alvor med etablering av nye arbeidsplasser i Moss sentrum, sier Kristiansen.

Bygget er tegnet av MAD arkitekter og det lagt stor vekt på arkitektonisk utforming og kvaliteter. Fasaden består i hovedsak av glass og metall som reflekterer den sterke industrihistorien som er knyttet til området. Bygget oppføres som passiv hus med energiklasse A, og miljøklassifiseres i henhold til BREEAM-NOR-VERY GOOD. Bygget har fått navnet «Ankers Hus».

Höegh Eiendom har hatt en solid start på Verket. Boligprosjektet Støperiet har solgt over 100 leiligheter siden salgsstart i september 2016. Det er inngått opsjonsavtale med treningskjeden Spenst om etablering av treningssenter i de gamle papirhallene. I tillegg er en ny allidrettsarena og en co-working-hub under planlegging.

-Det er mye som skjer og mer kommer. Vi ønsker å tiltrekke oss en hoteldriver og arbeider aktivt med dette. Med vår sentrumsplassering, beliggende i strandkanten sammen med en ny marina og et stort kulturtilbud, ligger alt til rette for et hotell, avslutter Jan Erik Kristiansen.

Höegh Eiendom utvikler det det gamle industriområdet til M. Peterson & Søn til en moderne bydel i forlengelse av dagens bysentrum i Moss. Ferdig utviklet vil Verket romme ca. 270 000 kvm med boliger, kontorer, handel, restauranter, kultur og idrett.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Erik Kristiansen, dir. forretningsområde Moss i Höegh Eiendom, tlf. 918 89 387