Gå videre til innhold
​Skatteetaten til Verket i Moss

Pressemelding -

​Skatteetaten til Verket i Moss

Höegh Eiendom har inngått en 10-års leieavtale med Skatteetaten om leie og oppføring av nytt kontorbygg på Verket i Moss.

Kontorbygget er på totalt 10 100 kvm over åtte etasjer med tilhørende parkeringskjeller. Skatteetaten skal inn i byggets fire første etasjer med rundt 200 ansatte. Leieavtalen omfatter ca. 4000 kvm med opsjon på ytterligere 300 kvm. Innflytting vil skje i september 2018.

-Skatteetaten er en stor etat og viktig arbeidsgiver i Mosseregionen. Vi har lenge jobbet med å løfte næringsetableringen i Moss sentrum, og er selvsagt meget glade og stolte over å få på plass en så betydelig aktør, sier Jan Erik Kristiansen, direktør for forretningsområde Moss i Höegh Eiendom.

Kontorbygget oppføres som et flerbrukerbygg, og vil i tillegg til å huse Skatteetaten, passe godt til mellomstore bedrifter. - Vi bygger 6000 kvm med ledige kontorlokaler ved oppføring av bygget. Dette er en satsning som viser at vi mener alvor med etablering av nye arbeidsplasser i Moss sentrum, sier Kristiansen.

Bygget er tegnet av MAD arkitekter og det lagt stor vekt på arkitektonisk utforming og kvaliteter. Fasaden består i hovedsak av glass og metall som reflekterer den sterke industrihistorien som er knyttet til området. Bygget oppføres som passiv hus med energiklasse A, og miljøklassifiseres i henhold til BREEAM-NOR-VERY GOOD. Bygget har fått navnet «Ankers Hus».

Höegh Eiendom har hatt en solid start på Verket. Boligprosjektet Støperiet har solgt over 100 leiligheter siden salgsstart i september 2016. Det er inngått opsjonsavtale med treningskjeden Spenst om etablering av treningssenter i de gamle papirhallene. I tillegg er en ny allidrettsarena og en co-working-hub under planlegging.

-Det er mye som skjer og mer kommer. Vi ønsker å tiltrekke oss en hoteldriver og arbeider aktivt med dette. Med vår sentrumsplassering, beliggende i strandkanten sammen med en ny marina og et stort kulturtilbud, ligger alt til rette for et hotell, avslutter Jan Erik Kristiansen.

Höegh Eiendom utvikler det det gamle industriområdet til M. Peterson & Søn til en moderne bydel i forlengelse av dagens bysentrum i Moss. Ferdig utviklet vil Verket romme ca. 270 000 kvm med boliger, kontorer, handel, restauranter, kultur og idrett.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Erik Kristiansen, dir. forretningsområde Moss i Höegh Eiendom, tlf. 918 89 387

Emner

Tags

Regions


Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 555 mill. ▪ Antall ansatte: 63 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 3,7 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 14,2 mrd

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd