Gå videre til innhold
Aaron Naparstek, internasjonal urbanist og foredragsholder, deler sine erfaringer for første gang i Norge.
Aaron Naparstek, internasjonal urbanist og foredragsholder, deler sine erfaringer for første gang i Norge.

Pressemelding -

Internasjonal urbanist viser støtte til et bilfritt sentrum

13. oktober 2016, Oslo – Debatten om et bilfritt sentrum har fått både mye ros og mye ris siden byrådet la frem ambisjonen om å forby biltrafikk innenfor Ring 1 innen 2020. Aaron Naparstek regnes som en av Nord-Amerikas mest progressive talsmenn for urban planlegging og har vist stor interesse for bilfritt Oslo prosjektet – nå kommer han til Norge for å dele sine erfaringer.

Naparstek har lenge jobbet for å tilrettelegge for syklister og fotgjengere i New York, og USA for øvrig. Han står blant annet bak den innflytelsesrike bloggen Streetsblog, og flere prosjekter for å minske trafikk og øke rekreasjonsmuligheter i New Yorks gater.

”Målet mitt er å gi gatene tilbake til folket”, sier Naparstek. ”Ved å fjerne biltrafikk fra parker og veier ønsker jeg å gjøre byer bedre og grønnere for de som bor der. Det har vært utrolig inspirerende å se utviklingen i Oslo med både økt satsing på t-bane, trikk og bysykkel. Bilfritt Oslo prosjektet er et ambisiøst neste steg i utviklingen som jeg gleder meg til å følge med på”.

Besøket til Naperstek er i forbindelse med et byutviklingsseminar for Ung i Næringseiendom i dag. Hit kommer 200 unge som jobber i næringseiendomsbransjen for å få inspirasjon fra blant annet Naparstek. Arrangementet er i regi av HasleLinje, et stedsutviklingsprosjekt med AF Gruppen, Profier og Höegh Eiendom på eiersiden.

”I HasleLinje og eiendomsbransjen for øvrig opplever vi i økende grad at unge mennesker som blir boende i byen bruker offentlig kommunikasjon fremfor bil”, forteller Jørgen Christoffer Flaa, daglig leder i HasleLinje. ”Utvikling av eiendommer tett på kollektivknutepunkter gjør at også småbarnsfamilier kan klare seg uten bil i hverdagen. Dette opplevde vi selv i det siste byggetrinnet på HasleLinje, der kun 30% av boligkjøperne valgte å kjøpe parkeringsplass”.

For mer informasjon eller et intervju, vennligst kontakt:
Jørgen Christoffer Flaa Daglig leder, HasleLinje Jorgen.Flaa@hoegheiendom.no, mob. 452 69 065

Related links

Emner

Tags

Regions


Om Aaron Naparstek

Aaron Naparstek er grunnleggeren av Streetsblog, en nettbasert blogg som daglig dekker urban planlegging og samferdselspolitikk. Siden lanseringen i 2006 har Streetsblog spilt en betydelig rolle i utviklingen av “Livable Streets” bevegelsen som transformerer byer over hele Nord-Amerika. Naparstek har en mastergrad fra Columbia University Graduate School of Journalist og var i 2012 Loeb Fellow ved Harvard Universty Graduate School of Design.

Om HasleLinje

HasleLinje er en ny og spennende “bydel” med sentral beliggenhet, mangfold og miljøfokus. Utviklingsprosjekt på eiendommen er i regi av AF Gruppen, Profier og Höegh Eiendom. Her utvikles 120.000 kvm kontor-/næringsbygg, rundt 850 boliger og et annerledes handelssenter. HasleLinje er en del av byutviklingsprosjektet Hovinbyen som skal binde sammen indre by og Groruddalen. Eiendommen ligger midt mellom tre t-banestasjoner, Hasle, Økern og Løren, tett på Ringveien og et titalls busslinjer

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd