Følg Höegh Eiendom

Internasjonal urbanist viser støtte til et bilfritt sentrum

Pressemelding   •   okt 13, 2016 11:04 CEST

Aaron Naparstek, internasjonal urbanist og foredragsholder, deler sine erfaringer for første gang i Norge.

13. oktober 2016, Oslo – Debatten om et bilfritt sentrum har fått både mye ros og mye ris siden byrådet la frem ambisjonen om å forby biltrafikk innenfor Ring 1 innen 2020. Aaron Naparstek regnes som en av Nord-Amerikas mest progressive talsmenn for urban planlegging og har vist stor interesse for bilfritt Oslo prosjektet – nå kommer han til Norge for å dele sine erfaringer.

Naparstek har lenge jobbet for å tilrettelegge for syklister og fotgjengere i New York, og USA for øvrig. Han står blant annet bak den innflytelsesrike bloggen Streetsblog, og flere prosjekter for å minske trafikk og øke rekreasjonsmuligheter i New Yorks gater.

”Målet mitt er å gi gatene tilbake til folket”, sier Naparstek. ”Ved å fjerne biltrafikk fra parker og veier ønsker jeg å gjøre byer bedre og grønnere for de som bor der. Det har vært utrolig inspirerende å se utviklingen i Oslo med både økt satsing på t-bane, trikk og bysykkel. Bilfritt Oslo prosjektet er et ambisiøst neste steg i utviklingen som jeg gleder meg til å følge med på”.

Besøket til Naperstek er i forbindelse med et byutviklingsseminar for Ung i Næringseiendom i dag. Hit kommer 200 unge som jobber i næringseiendomsbransjen for å få inspirasjon fra blant annet Naparstek. Arrangementet er i regi av HasleLinje, et stedsutviklingsprosjekt med AF Gruppen, Profier og Höegh Eiendom på eiersiden.

”I HasleLinje og eiendomsbransjen for øvrig opplever vi i økende grad at unge mennesker som blir boende i byen bruker offentlig kommunikasjon fremfor bil”, forteller Jørgen Christoffer Flaa, daglig leder i HasleLinje. ”Utvikling av eiendommer tett på kollektivknutepunkter gjør at også småbarnsfamilier kan klare seg uten bil i hverdagen. Dette opplevde vi selv i det siste byggetrinnet på HasleLinje, der kun 30% av boligkjøperne valgte å kjøpe parkeringsplass”.

For mer informasjon eller et intervju, vennligst kontakt:
Jørgen Christoffer Flaa Daglig leder, HasleLinje Jorgen.Flaa@hoegheiendom.no, mob. 452 69 065

Om Aaron Naparstek

Aaron Naparstek er grunnleggeren av Streetsblog, en nettbasert blogg som daglig dekker urban planlegging og samferdselspolitikk. Siden lanseringen i 2006 har Streetsblog spilt en betydelig rolle i utviklingen av “Livable Streets” bevegelsen som transformerer byer over hele Nord-Amerika. Naparstek har en mastergrad fra Columbia University Graduate School of Journalist og var i 2012 Loeb Fellow ved Harvard Universty Graduate School of Design.

Om HasleLinje

HasleLinje er en ny og spennende “bydel” med sentral beliggenhet, mangfold og miljøfokus. Utviklingsprosjekt på eiendommen er i regi av AF Gruppen, Profier og Höegh Eiendom. Her utvikles 120.000 kvm kontor-/næringsbygg, rundt 850 boliger og et annerledes handelssenter. HasleLinje er en del av byutviklingsprosjektet Hovinbyen som skal binde sammen indre by og Groruddalen. Eiendommen ligger midt mellom tre t-banestasjoner, Hasle, Økern og Løren, tett på Ringveien og et titalls busslinjer