Gå videre til innhold
Höegh Eiendom har inngått avtale vedrørende kjøp av eiendommene Haslevangen 16 og Bøkkerveien 5 på Hasle i Oslo.
Höegh Eiendom har inngått avtale vedrørende kjøp av eiendommene Haslevangen 16 og Bøkkerveien 5 på Hasle i Oslo.

Pressemelding -

Höegh Eiendom kjøper to næringsbygg på Hasle

Höegh Eiendom har inngått avtale vedrørende kjøp av eiendommene Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 på Hasle i Oslo. Selger av eiendommene er Hasle Linje Næring DA som er eid 49,5 % av Höegh Eiendom, 49,5 % av AF Gruppen og 1 % av Vind AS.

Bøkkerveien 5 er et kontorbygg på 15 144 kvm BTA. Hovedleietaker er Securitas, som flyttet inn i første kvartal 2018. Bygget verdsettes i transaksjonen til MNOK 610.

Haslevangen 16 på er en skole på 3 011 kvm BTA. Leietaker er Wang Ung. Skolen fylles i disse dager opp av forventningsfulle og sporty idrettselever. Bygget verdsettes i transaksjonen til MNOK 135.

Transaksjonene vil gjennomføres medio 3. kvartal 2018 for Bøkkerveien 5 og medio 4. kvartal 2018 for Haslevangen 16.

Höegh Eiendom og AF gruppen vil fortsette samarbeidet på HasleLinje med å utvikle de resterende 58 000 kvm næringseiendom i prosjektet.

«Kjøp av attraktive, miljøsertifiserte og sentrale eiendommer er i tråd med Höegh Eiendoms vekststrategi som er å utvikle vår kontantstrøms portefølje. Vi er meget tilfredse med å ha sikret oss disse to sentrale eiendommene på Hasle med lange og sikre kontantstrømmer. Transaksjonen gjennomføres til markedsmessige betingelser», sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom

For ytterligere informasjon:

Administrerende direktør Höegh Eiendom, Eirik Thrygg tlf. 913 93 098

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom

Levende steder som begeistrer! Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter en solid eiendomsportefølje i Oslo, Ski og Moss. Porteføljen er på totalt 320 000 kvm med en årlig leieverdi på 540 MNOK. Vi har fire store stedsutviklingsprosjekter. Prosjektene utgjør totalt 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 48 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

www.hoegheiendom.no

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom

Parkveien 55
0256 Oslo
Norge