Gå videre til innhold
adm. dir. Eirik Thrygg  og økonomidirektør Heming Rio er svært fornøyd med selskapets resultater for 2018.
adm. dir. Eirik Thrygg og økonomidirektør Heming Rio er svært fornøyd med selskapets resultater for 2018.

Pressemelding -

Höegh Eiendom fortsetter å vokse

Höegh Eiendom har hatt god utvikling i 2018, hvor leieinntektene økte med 5 prosent og egenkapitalen med 10 prosent. Konsernet ferdigstilte næringsbyggene Ankers Hus og M:6 på Verket i Moss, og påbegynte bygging av to nye næringsbygg på Hasle og ett i Ski. Boligprosjektet «Støperiet» i Moss er i ferd med å ferdigstille alle de 165 leilighetene som skal overleveres i 2019.

«Vi er fornøyd med veksten i leieinntektene, og forventer ytterligere vekst i som følge av at vi ferdigstiller flere store byggeprosjekter i årene fremover», sier økonomidirektør Heming Rio.

Godt resultat

Årsregnskapet til Höegh Eiendom Holding viser en vekst i leieinntektene på 5 %. God forvaltning og drift gjorde at netto driftsresultat fra utleie økte med 10 %. Konsernet valgte i 2018 å endre regnskapsspråk til IFRS, og bokfører nå verdiendringene på eiendommene sine i resultatet. Driftsresultatet før verdiendringer utgjorde 116 MNOK, mot 108 MNOK i 2017. Resultat før skatt endte på 396 MNOK i 2018 mot 761 MNOK i 2017. (2017 resultatet ble ekstraordinært som følge av en positiv verdiendring på eiendomsporteføljen på MNOK 430).

Konsernet har i 2018 fokusert på å ferdigstille og kjøpe eiendom på Hasle i Oslo og har overtatt bygget Bøkkerveien 5 hvor Securitas har sitt hovedkvarter, et større parkeringsanlegg, og den nybygde ungdomsskolen Wang Ung i Haslevangen 16.

Østfold Næringspark ble solgt i mai 2018 til AFB Eiendom, mens Höegh og Profier solgte prosjektet «Vinslottet» til Norwegian Property i desember.

Tar bærekraft på alvor

Höegh Eiendom tar bærekraft på alvor. Vi sertifiserer alle våre nybygg etter BREEAM-NOR-standard, og i 2018 ble det igangsatt BREEAM-NOR-in-USE-sertifisering av hele porteføljen.

«Sammen med Hertz har Höegh Eiendom etablert Norges største bildelingsordning på Hasle. Sammen med våre største leietakere har vi etablert et program vi kaller Grønn mobilitet for å fremme bildeling, bruk av offentlig kommunikasjon og sykkel til og fra jobb» uttrykker Eirik Thrygg

Byutvikling for 4,8 milliarder

Vi har en visjon om å skape levende steder som begeistrer og for øyeblikket har vi byutviklingsprosjekter i gang for nesten 5 milliarder i Moss, på Hasle, i Ski og i Oslo sentrum.

«HasleLinje nærmer seg ferdigstillelse, og kombinasjonen av bolig, kontor, handel, ungdomsskole, hotell, parker og torg gjør Hasle Linje til en komplett og levende bydel. Sammen med AF Eiendom og Profier har vi laget ny, moderne infrastruktur mens vi samtidig har tatt vare på områdets historiske egenart som skaper et levende og godt miljø for både bedrifter og beboere.» sier Thrygg

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo, Ski og Moss.

Höegh Eiendom forvalter og utvikler eiendommer med en brutto verdi på 12 mrd.

Höegh Eiendom forvalter en portefølje på 330 000 kvm næringsbygg med en årlig leieverdi på 570 mill.

Höegh Eiendom har fire store utviklingsprosjekter på totalt 800 mål med ubebygde tomter.

Höegh Eiendom er pt involvert i igangsatte byggeprosjekter for 4,8 mrd kroner.

Höegh Eiendom har hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo og har 53 ansatte.

Vi skaper levende steder som begeistrer!


Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd