Følg Höegh Eiendom

HasleLinje – intet mindre enn excellent!

Pressemelding   •   jul 05, 2016 18:20 CEST

HasleLinje er et av Oslos største utviklingsprosjekter innen næring og bolig, hvor vi har lagt spesielt stor vekt på miljø og bærekraft. Miljøambisjonene er høye og alle nye næringsbygg skal BREEAM-klassifiseres. Derfor er vi også veldig stolte over å kunne melde om at Frontbygget her har mottatt BREEAM-NOR-sertifiseringen"Excellent" som et av få bygg i Norge. 

Frontbygget har blant annet ett 800 kvm stort solcellepanel på sydveggen og 12 geobrønner plassert 300 meter under bakken, som energikilder. Solcellepanelet alene produserer nok elektrisitet til å kunne drifte 80 elbiler gjennom et helt år. 

HasleLinje er et stort område som tidligere huset 500 industriarbeidsplasser, som nå utvikles til en egen bydel"i Oslo, bestående av 6000 kontorarbeidsplasser og 850 boliger. Bymiljøetaten og Blue Water Shipping er på plass i Frontbygget og ALler konsernet er på plass i eget bygg, og i disse dager flytter COWI sitt hovedkontor til Portalbygget som ble ferdigstilt 1.juli. 

Vi skaper også et bomiljø utenom det vanlige på HasleLinje. Et grønt, bilfritt og levende bomiljø for alle aldersgrupper. At området er etterspurt, med et fantastisk kollektivtilbud og midt i et av byens mest spennende områder, er det liten tvil om. Leilighetene i Krydderhagen selges i rekordfart, og rett over sommeren kommer Krydderhagen felt E, Safran, med 104 leiligheter for salg. 

Samtidig planlegger vi salgsstart for naboprosjektet, Bygg01, høsten 2016. Her skal Vinmonopolets tidligere vinslott i Oslo gjøres om til helt unike leiligheter, med særegne kvaliteter og planløsninger, og med restauranter, dagligvareforretning og spennende butikker i første etasje. Vi jobber tett med PBE og Byantikvaren i Oslo slik at all utvikling tilpasses det gamle bygget.