Følg Höegh Eiendom

Godt 2019-resultat for Höegh Eiendom

Pressemelding   •   mai 08, 2020 12:30 CEST

Årsrapporten for 2019 ble utarbeidet i samarbeid med Mission. Adm.dir Eirik Thrygg og CFO Birthe Smedsrud.

Höegh Eiendom har hatt en god utvikling i 2019, hvor leieinntektene økte med 13 prosent og egenkapitalen med 6 prosent. Konsernet solgte næringsbygget Ankers Hus til Pareto, hadde salgsstart på nytt boligprosjekt på Verket brygge, ferdigstilte et nytt kontorbygg på HasleLinje på nærmere 19.000 kvadratmeter og ervervet et nytt kontorbygg i Kristian Augustsgate 23 i Oslo.

Höegh Eiendom Holding’s konsernregnskap for 2019 viser 13 % vekst i leieinntektene, som endte på 220 MNOK. Driftsresultat før verdiendringer ble 237 MNOK i 2019 mot 115 MNOK i 2018. Konsernet hadde 656 MNOK i salgsinntekter fra boliger etter å ha overlevert 165 leiligheter i Moss. Investeringseiendommene økte i verdi til 5,6 mrd NOK som følge av kjøpet av Kristian Augusts gate 23 i Oslo, samt stor utviklingsaktivitet på de resterende eiendommene. Egenkapitalen økte i 2019 med 148 MNOK til 3,3 mrd NOK ved årsslutt.

«Vi er fornøyd med veksten i leieinntektene, som forventes å fortsette i årene fremover når flere store byggeprosjekter ferdigstilles. Vi er også veldig fornøyd med overlevering av 165 leiligheter i Moss og vi leverer på visjonen om å skape levende steder som begeistrer» sier CFO Birthe Smedsrud Skeid i Höegh Eiendom.

Visjon for fremtiden

«I 2019 har vi hatt høy aktivitet. Vi hadde ved utgangen av året igangsatte byggeprosjekter for et samlet budsjett på 7,4 mrd. kroner, og har foretatt kjøp og salgstransaksjoner for mer enn én milliard. Vår store eiendomsportefølje i Oslo, Moss og Ski, gir oss god forutsigbarhet og store muligheter. Vi jobber iherdig for å få bærekraft til å bli noe mer enn bare fine ord. Dette innebærer blant annet at vi skal utnytte våre eksisterende bygg bedre. Vi ser blant annet på hvordan teknologi kan skape bedre utnyttelse av våre bygg. De mest miljøvennlige arealene er de vi ikke bygger. Vi BREEAM-NOR-sertifiserer også alle våre nybygg og vi har de siste årene også BREEAM-IN-USE-sertifisert de fleste av våre eksisterende bygg.»sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Höegh Eiendom.

Solid og ansvarlig i usikre tider

Ved avleggelse av årsregnskapet er det klart at verden og Norge er på vei inn i en dyp krise. Effekten av COVID-19 og igangsatte tiltak treffer alle selskapets ansatte og leietagere; personlig helse og sikkerhet går foran alt. Höegh Eiendom skal bidra til at egne ansatte, kunder, leverandører og omgivelser er sikret så godt som mulig. Videre er Höegh Eiendom opptatt av sin samfunnsrolle og holder hjulene i gang ved å videreføre eksisterende og utvikle nye prosjekter. I tillegg er det viktig å opptre ansvarlig og langsiktig i relasjoner med leietakere. Målsetningen er å håndtere utfordringene sammen med våre leietakere på en måte som styrker våre relasjoner. 

Les årsrapporten her

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, drifter og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 600 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under regulering / utbygging/ salg, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!