Gå videre til innhold
T.v. Ola Gjessing, daglig leder Øst- Formuesforvaltning og Jan Erik Kristiansen, Direktør forretningsområde Moss, Höegh Eiendom.
T.v. Ola Gjessing, daglig leder Øst- Formuesforvaltning og Jan Erik Kristiansen, Direktør forretningsområde Moss, Höegh Eiendom.

Pressemelding -

Formuesforvaltning flytter til miljøbygg på Verket

I en tid da lokalkontorer stadig sentraliseres, satser Formuesforvaltning heller på lokal tilstedeværelse på Verket i Moss. – Vi gleder oss til å flytte inn og bli en del av det innovative miljøet på Verket, sier Ola Gjessing, daglig leder Øst- Formuesforvaltning, som snart er på plass i splitter nye lokaler i Ankers Hus med sine kolleger.

Formuesforvaltning AS er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. Selskapet har rundt 270 ansatte og forvalter totalt 74 milliarder kroner for privatpersoner, stiftelser, entreprenører, familier, regulerte kunder og institusjoner. Kontoret i Moss er i vekst og Formuesforvaltning tar nå med sine åtte ansatte her og flytter inn i moderne og luftige lokaler på Verket.

-Vi har hatt en jevn vekst siden vi åpnet kontor i Moss i 2001. De siste årene har kapitalen vi har under forvaltning fra våre kunder lokalt doblet seg fra to til fire milliarder kroner. Vi tror på lokal tilstedeværelse og er opptatt av å skape en personlig relasjon mellom våre formuesforvaltere og kundene. Vi jobber helhetlig med våre kunder og gir individuell økonomisk rådgivning utover kun å anbefale investeringsprodukter. Da er det viktig å være tilgjengelig i nærmiljøet og kjenne lokalsamfunnet, sier Ola Gjessing og legger til at de har 21 kontorer fordelt i Norge og Sverige.

– Vi er en av få aktører i Skandinavia som gir privatpersoner mulighet på tilgang til ledene europeiske PE-miljøer, kan Ola fortelle. - Vi har mange kunder som selv har bygget opp selskaper så dette er et miljø som har interesse hos mange i vår kundemasse, forklarer han.

Når det kommer til kundene i Østfold, er de ikke så ulike kundene andre steder i landet, skal vi tro Ola Gjessing i Formuesforvaltning. - Formuene er skapt i mange ulike næringer og kundene spenner fra unge gründer og entreprenører som har bygget opp solid bedrifter til familier der formuen er nedarvet gjennom flere generasjoner, konkluderer Gjessing.

Mange av Formuesforvaltnings kunder er entreprenører som ønsker å bidra til at flere lykkes. På vegne av sine kunder, har selskapet investert rundt to milliarder kroner i nordiske start-up miljøer siden oppstarten i 2000. Formuesforvaltning er sponsor for CWi Investor Pitch som arrangeres med jevne mellomrom på M:6 på Verket. Denne konkurransen gir gründere en unik mulighet til å presentere sin bedrift for investorer og publikum. På årets Startup Extreme på Voss, er Formuesforvaltning også en av sponsorene. Denne konferansen, som kombinerer ekstremsport med nettverksbygging, har blitt et populært møtested for både norske og utenlandske gründere og investorer.

De siste årene har stadig flere av Formuesforvaltnings lokalkontorer flyttet inn i nye, mer miljøvennlige bygg. - Formuesforvaltning strekker seg for å finne lokaler i bærekraftige bygg, sier Gjessing. -Vi jobber helhetlig med bærekraft i vår bedrift. Det gjenspeiler alt fra våre investeringsløsninger til hvilke bygg vi holder til i, forteller han.

De nye kontorene i Moss er et BREEAM-NOR bygg. BREEAM fungerer som en standard for å utøve beste praksis i forhold til bærekraftig design, og er samtidig en målestokk for en bygnings miljøytelse. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale klassifiseringsverktøyet og i Höegh Eiendom har man forpliktet seg til at alle nybygg skal sertifiseres med en miljøprofil. Det gjelder også signalbygget Ankers Hus på Verket, som i tillegg til at det er bygget etter passivhusstandard også er tilknyttet fjernvarme.

Höegh Eiendom har store ambisjoner når de utvikler det tidligere industriområdet til Moss Jernverk til en ny og levende bydel i sentrum av Moss. Gamle kulturminner skal tas vare på for ettertiden samtidig som området utvikles innovativt og fremtidsrettet. Noen av landets fremste arkitektmiljøer har tegnet og utviklet området på Verket i samarbeid med Höegh Eiendom.

Ankers Hus er det første næringsbygget som står ferdig på Verket, og er et naturlig midtpunkt med sine åtte etasjer sentralt plassert inntil Elveplassen i den nye bydelen. Arkitektene har hentet inspirasjon fra de gamle teglverksbyggene som sto på tomta tidligere, og dette gjenspeiler både fasaden og interiøret i Ankers Hus som har plass til over 500 ansatte.

Når Verket er ferdig utviklet, vil den nye og attraktive bydelen i Moss romme rundt 2000 nye boliger, et mangfoldig tilbud av kultur, idrett, restauranter, kontorer og butikker i tillegg til et spennende studentmiljø.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Erik Kristiansen, Direktør forretningsområde Moss v/Höegh Eiendom. Mobil: +47 918 89 387 E-post: jek@hoegheiendom.no.

Ola Gjessing, Daglig Leder øst, Formuesforvaltning. Mobil: +47 959 62 168 E-post: ola.gjessing@formue.no

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet -eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms-porteføljen omfatter 330 000 kvm med en årlig leieverdi på 560 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til-svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd