Følg Höegh Eiendom

Ecura til Verket

Pressemelding   •   jun 17, 2019 12:44 CEST

Bak venstre; Martine Linnestad, prosjektleder Höegh EIendom, Richard Wold, BPA, Heidi Josephson, BPA, Else-Kristin Andersen, BPA, Foran fra venstre: Wenche Grønsveen, Ecura, Katrine Balch-Barth, BPA

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Det sier HR direktør Wenche Grønsveen i Ecura AS, som har åpnet avdeling på Verket.

Ecura AS har mer enn 10 års erfaring som leverandør av helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Med lokasjoner både på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge, er Ecura en stor tilbyder av heldøgns bo- og habiliteringstjenester for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser. Ecura er et av Norges ledende fagmiljøer innen disse fagområdene og tilbyr også veiledningstjenester og rådgivning.

Ecura leverer også BPA-tjenester og tjenester i hjemmet både i form av praktisk bistand, hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie og tilbyr vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. - Vi formidler også kursprogrammer og andre kompetansehevende tiltak innenfor helsefag, utdyper Grønsveen. - Gjennom vårt datterselskap Vangseter er vi en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomhet mange steder i landet.

Ecura i Moss

På Verket har Ecura nå funnet seg til rette i en splitter ny bydel på historisk grunn. Det gamle industriområdet som helt tilbake til 1700-tallet har vært preget av næringsvirksomhet, har vært gjennom litt av en transformasjon etter at papirfabrikken stengte dørene for godt i 2012. Noen av landets fremste arkitektmiljøer har vært med på å utvikle området sammen med Höegh Eiendom, som har lagt til rette for et variert næringsliv på Verket.

I det 10 000 m2 store Ankers Hus, har Ecura selskap av blant andre Skatt Øst, Østfold Tannklinikk, Colliers og BDO.

Ecuras avdeling i Moss satser stort innen BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) og er godkjent leverandør av denne tjenesten i en rekke kommuner. BPA finansieres gjennom kommunene og er en ordning som tilbyr assistanse til personer med stort hjelpebehov for å gi disse større frihet til å styre tjenestene og hverdagen sin selv.

BPA-selskapene innen Ecura sysselsetter rundt 400 personer over store deler av landet. Administrasjon for denne satsingen består av 6 personer som nå har flyttet inn i nye, flotte lokaler på Verket i Moss. Dette vil også åpne en mulighet for 6-7 andre av Ecuras administrativt ansatte med tilhørighet i Østfold, til å arbeide delvis fra Moss og delvis fra Oslo.

-Vi gleder oss stort til å bli en del av næringslivet i Moss og til å flytte inn i flotte nye lokaler på Verket, sier en forventningsfull Grønsveen.

Forventningsfull er også Jan Erik som på vegne av Höegh Eiendom ønsker Ecura velkommen til Ankers Hus og Verket. - Ecura er en bedrift i sterk vekst som vi gleder oss til å følge med på i utviklingen fremover, sier han.

Og med Ecura på plass, er Ankers Hus nå nesten fullt utleid. Syv av åtte etasjer er fylt opp i signalbygget på Verket, oppkalt etter familien Anker som eide Moss Jærnverk på 1700-tallet.

For mer informasjon om Ecura se www.ecura.no

Ved spørsmål kontakt med

Ecura på tlf 930 90 608

Höegh Eiendom v/Jan Erik Kristiansen, 918 89 387, jek@hoegheiendom.no

Ytterligere opplysninger på de om er avbildet:

Navn, bakerst fra venstre:

Martine Linnestad, prosjektleder Höegh Eiendom

Richard Wold, avdelingsleder BPA
Heidi Josephson, markedskonsulent BPA
Else-Kristin Andersen, BPA-rådgiver

Foran fra venstre:

Wenche Grønsveen, HR-direktør Ecura (avtroppende daglig leder OptimalAssistanse)

Katrine Balch-Barth, administrasjonskoordinator BPA

Höegh Eiendom er et familieeiet -eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms-porteføljen omfatter 330 000 kvm med en årlig leieverdi på 560 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til-svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!