Gå videre til innhold
Fra toppen: Cecilie Landgraff (Höegh Eiendom), Hans Horndalsveen (Bymiljøetaten) og Frode Johansen (PKH)
Fra toppen: Cecilie Landgraff (Höegh Eiendom), Hans Horndalsveen (Bymiljøetaten) og Frode Johansen (PKH)

Pressemelding -

Bymiljøetaten forlenger med ti nye år på Hasle

Etter snart ti år fornyer Oslo Kommune Bymiljøetaten leiekontrakten, og satser på videreutvikling av eksisterende lokaler i bygget til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) og Bergen kommunale pensjonskasse (BKP), forvaltet av Höegh Eiendom.

I 2013 valgte Oslo kommune Bymiljøetaten å leie lokalene i Karvesvingen 3 på Hasle i Oslo. På den tiden var Hasle i starten av en omfattende utvikling, hvor Höegh Eiendom og AF Eiendom forvandlet Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg og omkringliggende industriområde om til et nabolag med boliger, næring, butikker, hotell, skole og barnehage. Kontorbygget i Karvesvingen 3 stod ferdig i 2015.

– Siden innflyttingen i 2015 har vi vært med på en rivende utvikling i nabolaget til en liten «bydel» med bredt service- og handelstilbud, og aktivitet gjennom hele døgnet, forteller Hans Horndalsveen i Bymiljøetaten.

Et godt og innovativt leieforhold

For Bymiljøetaten var det naturlig å utforske opsjonen for en ny leieperiode. I samarbeid med gårdeier og forvalter, ble de enige om en avtale som passer godt med etatens fremtidige behov, inkludert oppussingsønsker. Det innebærer et forsterket fokus på bærekraft, kostnader og oppdaterte løsninger for en forlenget avtaleperiode, legger Horndalsveen til.

– Det sender et viktig signal for hele Hasle at Bymiljøetaten trives i området, og at infrastrukturen fungerer godt. De er en innovativ partner, som utfordrer oss til å bli enda bedre ved å stille ambisiøse bærekraftskrav vi må levere på. For oss er det et svært fruktbart og spennende samarbeid, som vi gleder oss til å fortsette med, forteller Kunde- og eiendomssjef Cecilie Landgraff i Höegh Eiendom.

Gårdeier PKH og BKP er svært fornøyd med at Bymiljøetaten skal forbli leietaker i tiden fremover. For PKH og BKP er det betryggende at 70 % av bygget nå er leid ut på lang kontrakt til en offentlig aktør.

– Det er positivt at en så attraktiv leietaker som har vært der i ti år ønsker å fornye i ti år til. Det vil aldri være noe risiko forbundet med det, og det er en stor trygghet for oss som pensjonskasse, sier Frode Johansen i PKH.

Det blir mulig å leie de resterende rundt 3000 kvm, fra første halvår 2024. I dag fremstår bygget i stor grad som et enbrukerbygg, men tilrettelegges nå for et flerbrukerbygg, med en raus velkomstsone, samt en oppgradert personalrestaurant som kan brukes gjennom hele dagen både for sosiale sammenkomster og uformelle møter.

Et flerbruksbygg tilpasset en moderne arbeidshverdag

For ti år siden ble bygget utviklet og tilpasset en helt annen arbeidshverdag enn den man har i dag. For å unngå unødvendig ombygging og oppussing, skal eksisterende romstruktur og interiør utbedres og tilpasses til ulik bruk. Møterommenes originalform beholdes, mens de lydtekniske komponentene og hele byggets klimastyring oppgraderes.
– Formålet er å oppdaterer teknologien slik at det kan møte behovene i den nye arbeidshverdagen, både mht. inneklima og energi. Teknologien endrer seg, og det ønsker vi å følge opp, forklarer Landgraff.

Om PKH

PKH ble etablert i 2014 og er i dag Norges nest største pensjonskasse. PKH administrerer tjenestepensjonsordningene for helseforetakene i hovedstadsområdet; Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykeshus, Sunnaas sykehus, Vestre Viken, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. PKH har i dag en samlet kapital under forvaltning på ca NOK 43 mrd.

Om BKP

BKP ble etablert i 1907 og er pensjonskasse for ansatte i Bergen kommune og andre virksomheter med nær tilknytning til kommunen. BKP har en samlet kapital under forvaltning på ca NOK 25 mrd.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Kontakter

Cato Dehli Lauritzen

Cato Dehli Lauritzen

Direktør Oslo Foretningsområde Oslo 47888094 Höegh Eiendom nettside

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom
Parkveien 55
0256 Oslo
Norge