Følg Höegh Eiendom

BREEAM-sertifisering og drivhus på taket. Boligprosjektet Papirhuset lanseres på Verket i Moss.

Pressemelding   •   okt 23, 2020 11:56 CEST

Takhagen på Papirhuset. Illustrasjon: Eve Images

Höegh Eiendom lanserer nå leilighetsprosjektet Papirhuset på Verket i Moss. Bygget får en svært sentral plassering vestvendt mot fremtidige Verksplassen og Mossesundet. Boligprosjektet skal miljøsertifiseres med ambisjon om nivå BREEAM-NOR «very good». På toppen skal det bygges en takhage med drivhus og utekjøkken som kan benyttes av alle beboere.

«Vi gleder oss til å lansere Papirhuset i Moss og det er allerede mange som har meldt sin interesse. Prosjektet bygger videre på de høye arkitektoniske kvalitetene vi allerede har lagt vekt på i tidligere bygg på Verket, noe som er blitt lagt merke til i bransjen. Arkitektene bak Papirhuset er Aart Architects, Insitu landskapsarkitekter står for utforming av takhagen. Vi tror dette blir et unikt og særegent sted og bo.» Sier Jan Erik Kristiansen i Höegh Eiendom

Prosjektet består av 34 leiligheter med størrelser fra 46 – 119 kvadratmeter. Leilighetene er fordelt over 6 etasjer og førsteetasjen vil bli forbeholdt handel/service og serveringsvirksomheter. Den aktive førsteetasjen skal bli en del av bygulvet rundt Verksplassen. Navnet Papirhuset spiller på den lange papirindustri-historien på området og det estetiske utrykket med skarpe linjer i fasadene skal representere papirbretting.

Om Verket Moss:

På tomten til gamle Moss Jernverk, utvikler Höegh Eiendom en ny og levende bydel, som passende nok har fått navnet Verket. Höegh Eiendom har store ambisjoner for utviklingen av det gamle industriområdet som skal bli en moderne bydel i forlengelse av dagens bysentrum. Verket skal bli et område som byens innbyggere kan være stolte av. Gamle kulturminner blir tatt vare på for ettertiden, samtidig som området på nytenkende vis utvikles med øyne for fremtiden. Lista er lagt høyt når det gjelder arkitektur, bokvalitet og uteområder. Derfor har vi engasjert noen av landets fremste arkitektmiljøer til å tegne og utvikle området sammen med oss. Verket vil når det står ferdig inneholde et mangfold av boliger, kulturtilbud, restauranter, butikker, arbeidsplasser og et spennende studentmiljø.

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig leieinntekter: 540 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd. 

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, drifter og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 600 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under regulering / utbygging/ salg, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!