Gå videre til innhold
fra venstre: Eirik Thrygg, Birthe Smedsrud Skeid og Terje Ermesjø
fra venstre: Eirik Thrygg, Birthe Smedsrud Skeid og Terje Ermesjø

Pressemelding -

Birthe Smedsrud Skeid blir ny CFO i Höegh Eiendom

Birthe Smedsrud Skeid blir fra 1. september ny CFO Höegh Eiendom. Birthe har tidligere jobbet som finanssjef i selskapet og får nå ansvaret for hele finans- og økonomiavdelingen i Höegh Eiendom.

«Vi gleder oss til å få Birthe med oss i ledelsen av Höegh Eiendom, da hun har opparbeidet seg stor tillit i de to årene hun har vært finanssjef. Birthe har vist faglig dyktighet og stort pågangsmot og vi får en spennende ung drivkraft med i ledelsen av selskapet. Vi er glad for at vi kan rekruttere ny CFO fra egne rekker. Sammen med vår erfarne økonomidirektør Heming Rio har vi nå et drømmelag innen finans og økonomi» sier administrerende direktør Eirik Thrygg.

Birthe Smedsrud Skeid er 34 år og utdannet sivilingeniør fra Indøk-linjen ved NTNU. Hun har 11 års erfaring innen finansiering, transaksjoner og verdivurdering, både som analytiker i transaksjonsavdelingen i PwC og som en del av transaksjonsteamet i Entra ASA. Birthe satt også i styret i Entra som representant for de ansatte i 4 år i perioden etter selskapet ble børsnotert. De siste to årene har hun jobbet som finanssjef i Höegh Eiendom.

«Höegh Eiendom er inne i en veldig spennende fase med store utviklingsprosjekter på gang både i Oslo sentrum, på Hasle, i Moss og i Ski, og jeg ser frem til å komme tettere på disse prosjektene gjennom arbeidet i ledergruppen. Visjonen vår om å skape levende steder som begeistrer gjør at vi må tenke helhetlig og langsiktig i prosjektene våre, og vi utvikler både handel, bolig, kontorbygg og hotell. Jeg ser frem til utfordringene som ligger i CFO-rollen, og gleder meg til å utvikle selskapet videre sammen med gode kollegaer i tiden som kommer.» sier Birthe Smedsrud Skeid

Terje Ermesjø har etter snart 15 år i Höegh Eiendoms valgt å fratre sin rolle som CFO fra 01.09 for å fokusere på egne prosjekter. Terje vil ta opp igjen virksomheten i Consultteam AS. Der vil han bruke tid på bedriftsrådgivning, påta seg styreverv og utvikle eiendomsprosjekter, i første omgang en eiendom familien eier i Ås sentrum. 

«Jeg vil takke Terje Ermesjø for en særdeles solid og langvarig innsats for Höegh Eiendom gjennom snart 15 år hvor han har hatt en sentral rolle i utviklingen av Höegh Eiendom fra et gründer-preget selskap med 8-9 ansatte til en ledende stedsutvikler med 53 ansatte. Jeg har respekt for at han nå ønsker å følge egne drømmer om å utvikle sin egen virksomhet.» sier Eirik Thrygg

For ytterligere informasjon kontakt Eirik Thrygg t: 913 93 098

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet -eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms-porteføljen omfatter 330 000 kvm med en årlig leieverdi på 560 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til-svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 53 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 615 mill. ▪ Antall ansatte: 64 ▪ Boliger i tomtebank: 4 200 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.000 ▪ Prosjekter i arbeid: 2,6 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 16,4 mrd

Höegh Eiendom
Parkveien 55
0256 Oslo
Norge