Gå videre til innhold
Thea Martine Blyverket blir ny utleiesjef i Höegh Eiendom, med ansvaret for utleie og markedsarbeid på Drømtorp – Höegh Eiendoms eiendom, - og tomteportefølje i Ski.
Thea Martine Blyverket blir ny utleiesjef i Höegh Eiendom, med ansvaret for utleie og markedsarbeid på Drømtorp – Höegh Eiendoms eiendom, - og tomteportefølje i Ski.

Nyhet -

Thea Martine Blyverket blir ny utleiesjef i Höegh Eiendom

Thea har i november tiltrådt stillingen som utleiesjef i Höegh Eiendom. Thea er 28 år gammel og er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har en Bachelor i økonomi og markedsføring. Tidligere har Thea jobbet med salg og markedsføring og utvikling av store bolig og næringsprosjekter. Nå får hun blant annet ansvaret for utleie og markedsarbeid på Drømtorp – Höegh Eiendoms eiendom, - og tomteportefølje i Ski.

«Vi har stor tiltro til Thea, som har en spennende markedsbakgrunn og relevant erfaring fra eiendomsbransjen. Vi mener vi kan tilføre henne en enda bredere kompetanse innenfor utvikling og utleiearbeid» sier Karl Erik Navestad, Direktør for forretningsområde Ski i Höegh Eiendom

«Jeg gleder meg til å ta tak i nye arbeidsoppgaver og lære mer om utleie og utvikling av Norges første miljøsertifiserte bydel. Prosjektet på Drømtorp er en stor portefølje med bygg i mange størrelser og det vil ikke mangle på spennende arbeidsoppgaver i min nye stilling» sier Thea Blyverket, utleiesjef i Höegh Eiendom

Om Drømtorp

Midt i hjertet av Ski finner du den grønne næringsparken på Drømtorp. Den som tidligere het Ski Næringspark heter nå Drømtorp, Ski Næringspark. Drømtorp gir nye fremtidsrettede perspektiv. Nye drømmer som skal realiseres i årene som kommer. Vi snakker ikke bare om å legge en alen til sin vekst, men å skyte i været. Å ekspandere. Det er nettopp det som nå skjer i bydelen Ski Øst. Ca.4500 boliger, nærsenter, service, lokal næring, stor barneskole med flerbrukshall, barnehager, torg og begeistrende grøntområder skal bygges i kanskje Norges første miljøsertifiserte bydel.

Om Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeiet -eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms-porteføljen omfatter 330 000 kvm med en årlig leieverdi på 560 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til-svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vi skaper levende steder som begeistrer!

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd