Gå videre til innhold
HR-sjef Trine Reinertsen og Trygve Berg, driftsleder i Oslo sentrum
HR-sjef Trine Reinertsen og Trygve Berg, driftsleder i Oslo sentrum

Nyhet -

ISO 14001-sertifisering til Höegh Eiendom

– Vi er veldig stolte av denne sertifiseringen. Her har alle bidratt, sier HR-sjef Trine Reinertsen.

Höegh Eiendom har oppfylt kravene til miljøstandarden ISO 14001:2015 med sitt systematiske arbeid med bærekraft og miljøledelse. Sertifiseringen er utstedt av DNV, og gjelder utvikling, forvaltning og drift av selskapets eiendommer i Oslo, Moss og Ski.

– Vi har etablert en systematikk som hjelper oss å identifisere våre største utslipp. Dette gir oss oversikt over alle som blir berørt, og rom for kontinuerlig forbedring. For oss er det viktig at dette ikke kun er en skrivebordøvelse for våre energi- og miljørådgivere, men at arbeidet er forankret i hele organisasjonen, sier Trine Reinertsen, HR-sjef i Höegh Eiendom.

Bevisstgjøring og engasjement

Det er Höegh Eiendoms energi- og miljørådgivere Jennifer Lamson og Line Karlsen som har holdt i prosessen, med Reinertsen som internrevisor. Selskapets driftsteam har sørget for dokumentasjon av det daglige arbeidet, samt god oppfølgning av leietakere.

– Gjennom arbeidet med denne sertifiseringen har vi opplevd og dokumentert at vårt bærekraftarbeid engasjerer. Iso-sertifiseringen gir oss et solid utgangspunkt for videre arbeid, da vi underveis i prosessen har etablert gode rutiner for veien videre. Vi vil fremover jobbe kontinuerlig med et årshjul, som hele tiden vil fortelle oss hvordan vi ligger an og hvor det er rom for forbedring, samt foreta årlige gjennomganger av vårt systematiske arbeid med bærekraft og miljøarbeid, sier Reinertsen, og legger til at god internkommunikasjon er en av suksessfaktorene.

– Vi er stolte av å ha en firmakultur preget av engasjement, tverrfaglig samarbeid og endringsvillighet. Vi er åpne for at alle kan komme med sine gode innspill, og dele sin kompetanse med andre, sier Reinertsen.

ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og hjelper bedrifter å redusere sin belastning på miljøet, samtidig som det tilrettelegges for bærekraftig vekst og økt lønnsomhet. Sertifikatet er utstedt av DNV.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd