Følg Höegh Eiendom

Energibruken er redusert – svært gode resultater for 2020

Nyhet   •   feb 09, 2021 10:16 CET

God drift! William Fremstad, Trygve Berg, Trond Berg og Dominik Szylman utenfor Indekshuset.

Energibruk er den største enkeltkilden til utslipp fra eiendomsbransjen. Året som gikk var preget av få folk på kontoret og generell lav aktivitet. I driftsavdelingen har vi brukt tiden godt og gjennomført mange energireduserende tiltak. 2020 var året der vi gikk over til en mer aktiv energiforvaltning. I tillegg ble potensiale for ytterligere energitiltak kartlagt. Resultatet var at snitt årlig energiforbruk i vår portefølje ble redusert med nærmere 20 % sammenlignet med 2019 og endte på 127 kWh/m2.

Gjennomsnittlig energibruk for næringsbygg ligger iht. statistikk fra Enova i dag på ca. 170 kWh per kvadratmeter. Vi har som mål å komme under 125 kWh/m2 i snitt for porteføljen vår i løpet av den neste 5 års perioden.

Aktiv forvaltning av næringsbygg

Vi har i 2020 gjennomført mange aktive grep for å sikre at byggene våre bruker mindre energi. Først og fremst har avdelingen vår tilpasset alle tekniske anlegg til faktisk personbelastning, driftstider og behov. God kommunikasjon med kundene våre er en viktig forutsetning for å få til denne type energireduserende tiltak. Vi er også snart i mål med å Breeam In-use sertifisere alle næringsbyggene våre i Oslo. Dette innebærer blant annet en kartlegging av alle tekniske anlegg for å prioritere hvilke investeringer og miljøtiltak som vil ha størst effekt.

Den største miljøgevinsten ligger i energioptimalisering av eldre bygg

Det er i dag et stort søkelys på miljøsertifisering av nye næringsbygg. Vi mener at det viktigste er å bygge kompetanse på effektiv drift av våre eksisterende næringsbygg. Mange av byggene vi forvalter er både 50, 60 og 70 år gamle og vil stå i minst 100 år til. Hvis vi kan passe på byggene vi allerede har og forvalte disse på en god måte, slipper vi kanskje å bygge så mange nye – som tross alt er det beste for miljøet.

Vi håper alt arbeidet som er lagt ned i 2020 vil gi varige effekter i årene som kommer. Vi takker samtidige alle våre leietakere i Oslo for samarbeidet i året som har gått. Sammen har vi spart nærmere 3,2 GW/h og miljøet for ca. 500 tonn CO2.