Følg Höegh Eiendom

Elefanten tilbake på Verket i Moss

Nyhet   •   sep 25, 2020 08:00 CEST

​Fredag kveld ble det avduket en storslagen elefantskulptur på Elveplassen til glede for alle som er i og besøker Moss.

Fredag kveld ble det avduket en storslagen elefantskulptur på Elveplassen til glede for alle som er i og besøker Moss.

Skulpturen er en gave til Moss i forbindelse med byens 300-års jubileum, og er gitt av Höegh Eiendom og midler fra «Legatet til beste for Moss by».

«Elefanten og Moss» er laget av Linda Bakke og er produsert i polert syrefast stål. Linda Bakke er kunstneren bak bla. «Østerdals-elgen».

Ideen bak Elefant-skulpturen henger sammen med logoen til M. Peterson & søn som drev papirproduksjon på Verket i over 120 år frem til 2006. Elefantlogoen bestod av bokstavene M O S S, og bar på en tømmerstokk, som var råstoffer til papirproduksjonen. Elefanten skullet formidle styrke om papirproduktene til kunder og øvrige interessenter. At Elefanten også som dyr er utholdende, sta og husker godt, det var også noe Peterson gjerne identifiserte seg med.

Den forhåpentlig tydelige symbolikk som vi håper alle vil se, er at Elefanten ikke lenger bærer noen tømmerstokk. Den har lagt den ned, - akkurat som arbeidet med produksjonen av cellulose og papir ble avsluttet i året 2012. Historien den forteller er om hardt arbeid og stolte dager fra en treforedlingstid her på Nordbakke eller Verket, men som altså tok slutt og dermed har Elefanten lagt ned tømmerstokken. sier Kristian Oppegaard fra Legatet til beste for Moss by.

Kristian Oppegaard tok kontakt med Höegh Eiendom i mai 2019 for å få til ett spleiselag, noe vi var svært villige til. Det har vært en ryddig prosess og god dialog underveis mellom både giverne og kunster Linda Bakke. Jeg er veldig fornøyd med den nye skulpturen og håper den skal bli den nye møteplassen her i byen, og en attraksjon for store og små. Reaksjonene så langt er overveldende, og Elefanten er ett ærefullt symbol for byen som tydeligvis har vært savnet. Vi håper elefanten vil trives på Verket, sier Jan Erik Kristiansen fra Höegh Eiendom

Om kunstneren Linda Bakke:

Linda Bakke jobber hovedsakelig med skulptur med spesiell interesse for stedsspesifikke verk. Hun er for tiden meget i vinden for flere store produksjoner. De fleste av oss har ved bilkjøring gjennom Østerdalen sett «verdens største elg» langs veien i Stor-Elvdal kommune. Av helt ny dato har hun også levert verdens største spire – på 11,5 meter - i Hamarområdet. Denne spiren er internasjonalt omtalt, og den ble bredt presentert i en reportasje i TV2 27. August og i A-magasinet for et par uker siden. Begge disse store skulpturene er produsert i rustfritt høypolert stål 316 (slik som brukes i Nordsjøen), det samme som elefanten på Verket.

Om Legatet til beste for Moss by

«Legatet til beste for Moss by» er som sådan en nokså ny stiftelse bestående av to gamle sammenslåtte legater:

Det ene - Moss Samlags Legat til Moss Bys Vel oppsto som konsekvens av at skjenking og distribusjon av vin og sprit ble underlagt et lokalt selskap opprettet ved kongelig resolusjon på 1800-tallet. Dette var en forløper til dagens nasjonale Vinmonopol. Men dette Moss Brennevinsamlag ble et overskuddsforetagende, og oppspart kapital skulle i hht statuttene brukes til beste for Moss by utover det kommunen selv hadde som ansvarsområder.

Det andre legatet – «Jubileumsfondet av 1920 til Moss Bys Forskjønnelse” – ble stiftet som gave til Moss by ved 200-årsjubileet – altså for 100 år siden. Bak denne gaven sto det sentrale industribedrifter og andre virksomheter i byen.

Begge disse stiftelsene har gjennom siste 100 år gitt økonomiske bidrag til store og små graveprosjekter «til beste for Moss by” – både hver for seg og sammen.

Styret i Legatet ønsket å gå «all inn» på ett siste prosjekt, før Legatet nå har opphører etter denne gaven.